Een klacht, een behoefte aan afstemming

  

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neemt u dan contact op met mij en leg uw probleem voor. Samen met u kijk ik naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Bent u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging VBAG. Via de VBAG ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Deze commissie kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris (Quasir, e-mail: bemiddeling@quasir.nl).

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. 
Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie: 

  • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
  • Onvoldoende zorgverlening.
  • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
  • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
  • Geen goed behandelplan.
  • Geen goede zorg na de behandeling.

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.

 

 

 

 

 

.