Toegepaste Kinesiologie

'De leer van de beweging' of kinesiologie is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. 

 

Binnen de kinesiologie werk ik o.a. met de volgende methodieken:

 

1. Emotionele Stress Release

Stress Release is gericht op het verminderen van stress. De negatieve gevolgen van stress, van welke soort ook, kunnen onze gezondheid erg ondermijnen. Stress Release is een uitermate krachtige techniek die in de kinesiologie wordt gebruikt om stress af te bouwen.

 

2. Biokinetische Oefeningen

Biokinetische oefeningen kunnen vooral worden ingezet bij pijnklachten om gespannen en overstrekte spieren te ontspannen en te balanceren. Dr. George Goodheart heeft aangetoond dat de meeste pijn te wijten is aan zwakte van de tegenover liggende spieren. Cliënten wijzen vaak pijn aan bij spieren die strak /gespannen zijn. Als echter de tegenoverliggende spieren worden behandeld, blijkt de pijn te minderen. Ze doen zeer omdat ze zwak zijn.

 

 3. Centering

Centering gaat over hoe stevig voel je je in je schoenen staan? Hoe geaard ben je? Hoe sta je in het leven? Ben je in staat om mee te bewegen met alles wat je tegenkomt in het leven? Of raak je snel van streek? Kun je goed bij jezelf blijven of ga je mee met de mening van anderen? Als dit niet meer goed lukt, niet meer voldoende in je eigen centrum bent, kan dit invloed hebben op je spieren, je looppatroon en je dagelijkse energie. Met behulp van de spiertesten kun je vaststellen op welke wijze je weer beter in je eigen kracht kan gaan staan en wat je blokkeert om dit te doen. 

4. Woordblindheid

Woordblind is een ander woord voor dyslexie.

Alle mensen hebben onder bepaalde omstandigheden leer- en leefproblemen, vooral kinderen bij het leren lezen en schrijven.

Vaak gehoorde opmerkingen zijn dan ook, je hebt weer niet geleerd, je bent lui, je bent dom, enz.

Het enige wat hierdoor bereikt wordt, is dat er allerlei klachten ontwikkeld worden. Met deze methodiek kan gericht stress op het leren en leven worden weggehaald.

 

5. Leefblindheid

Leefblindheid ondersteunt je bij het bereiken van je doelen.

Je krijgt o.a. inzichten in wat je doel nu exact is, over de weg die je kan/wilt bewandelen, welke kwaliteiten je kunt inzetten om dit doel te bereiken, welke beren je op je weg tegenkomt en hoe je deze kunt oplossen.

 

6. Braingym

De Braingym methode is zeer geschikt om leerproblemen aan te pakken. De methodiek richt zich op een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelften, en de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen als de samenwerking van de hersenen en de rest van het lichaam. Door allerlei negatieve stressoren kan het ontwikkeling-/leerproces verstoord worden. Door middel van spiertesten sporen we de blokkade op en zetten we oefeningen in die de samenwerking weer herstellen. 

7. Tibetaanse energieën

Volgens de Tibetaanse geneeskunst cirkelt energie zowel in als rondom ons lichaam in 8-vormige patronen, ook wel Tibetaanse acht, ook wel lemniscaat, luie acht en liggende acht genoemd. Het is een oneindige beweging, zonder begin en einde. Het midden is het evenwichtspunt, het rustmoment, waar samenwerking en ruimte ontstaat. Verstoringen in deze Tibetaanse achten kunnen met behulp van spiertesten worden getest en in balans worden gebracht. Klachten die men kan ervaren bij verstoringen in de Tibetaanse achten zijn o.a.:

•                concentratieproblemen,

•                vermoeidheid, afwezigheid, 

•                problemen in de motoriek

•                gezicht- en/of gehoorproblemen

•                vage pijnklachten, enz.

 

8. Vingermodes

Vingermodes zijn handhoudingen. Tijdens een kinesiologie-consult worden vingermodes gebruikt om enerzijds non-verbaal uit te zoeken binnen welk gebied een correctie gedaan zou kunnen worden en anderzijds een bepaalde onbalans te deblokkeren.