Consult

Ons welbevinden en gezondheid wordt bepaald door een groot aantal factoren. Denk hierbij aan onze lichamelijke conditie, voeding, geestelijke en emotionele gesteldheid. Daarnaast spelen er ook erfelijke en omgevingsfactoren mee. Een onbalans in een van deze factoren levert stress op. 

Denk bijvoorbeeld aan vreugdevolle en verdrietige dingen die we meemaken in ons leven. Wanneer je deze gebeurtenissen niet een plekje kunt geven, sla je dit op een specifieke plek in jouw lichaam op. In de loop van de tijd verdwijnt deze gebeurtenis uit onze gedachten en kunnen we ze niet meer herinneren. Deze opgeslagen gebeurtenissen veroorzaken blokkades in jouw lichaam. Als deze blokkades lang blijven zitten, ontstaan er op enig moment lichamelijke, gedragsmatige en/of geestelijke klachten. Het is dan heel moeilijk te achterhalen waar deze klachten vandaan komen.

 

Onderzoek

Het consult binnen mijn praktijk is gebaseerd op de volgende denkwijze:

‘’Onze gedachten en emoties hebben direct invloed op ons lichamelijk en geestelijk welbevinden’’.

Via kinesiologische spiertesten en diverse metingen is het mogelijk om je blokkades op te sporen en de achterliggende oorzaak naar boven te halen. Onder mijn begeleiding werken we samen gericht aan een structurele oplossing. De therapie is er volledig op gericht om de lichamelijke en geestelijke spankracht te versterken, waardoor jezelf in staat bent de benodigde verbeterstappen te zetten en vast te houden.

Na opheffing van de blokkades ben je in staat beter te functioneren en of om te gaan met situaties. In vele gevallen lossen de klachten zelfs helemaal op.

De behandeling bestaat uit een aantal consulten met tussenpauzes van 4 à 5 weken. Deze tijd heeft je lichaam en geest nodig om het zelf genezend proces op gang te brengen en/of alles te laten beklijven.

 

Het eerste consult bestaat uit

 • uitleg van de therapie en consulten,
 • een persoonlijk gesprek over je klachten en hulpvraag
 • meten van de conditie van je vitaliteit. Denk hierbij aan fysieke functiestelsels, geestelijke en emotionele gemoedstoestanden en voedings-onbalansen,
 • een mondelinge terugkoppeling over de gemeten bevindingen en behandelmogelijkheden
 • het opstellen van een behandelplan,
 • het vastleggen van de behandeling in een behandelovereenkomst.

 

De overige consulten helpen bij 

 • het opheffen van blokkades,
 • het lichaam en de geest weer in balans te brengen,
 • het weer kunnen luisteren naar de signalen van je eigen lichaam,
 • het vinden van handvatten om belemmerende overtuigingen los te laten,
 • het aanreiken van inzichten,
 • het ondersteunen van je lichaam en geest om de gewenste verandering op gang te brengen.

 

Middels kinesiologische behandelingen en E.E.N.® therapie help ik je bewust te maken van de achterliggende oorzaken van je hulpvraag. Ik ondersteun je om beter in contact te komen met je eigen lichaam en te komen tot verbetering van je algehele balans in relatie tot de gemelde klacht(en) en behoeften. Het eindresultaat van de behandeling is gericht op het opheffen van de bestaande klachten, het inzetten van je eigen levenskracht, leren om klachten in de toekomst te voorkomen en of om te gaan met je klachten en zelfstandig nieuwe stappen vooruit te zetten.