Aanvullende Therapieën


Complementaire natuurgeneeskunde werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde. De essentie van de complementaire geneeskunde is de benadering van ziekte als signaal van een verstoring van de gehele mens. Behandeling is op deze totaal-visie gebaseerd, dus de mens als geheel, lichaam en geest. Daarnaast is ieder mens uniek en heeft zijn eigen manier waarop hij/zij het best benaderd kan worden. Daarom zijn er verschillende therapieën ontstaan, elk met zijn eigen ingang. Ingezette middelen en therapieën werken geleidelijk en regulerend op het hele systeem van de mens. De complementaire geneeskunde wil de oorzaken van ziekte en pijn begrijpen om zo te kunnen komen tot vermindering van de klachten.

 

In mijn praktijk werk ik o.a. met de volgende aanvullende therapieën:

 

1. Omgaan met tegenslagen

Tegenslagen zijn de grootste leermomenten in iemands leven. Deze methodiek helpt je van een negatieve gebeurtenis iets positiefs kunt maken. Ontdek wat voor een type je bent in een bepaalde situatie. Ben je iemand die opgeeft, ben je iemand die stopt zodra stopt zodra je weerstand voelt of ben je iemand die doorgaat ondanks de hobbels die je moet nemen om de ervaring te kunnen opdoen? Als we het leven in zijn volheid te ervaren, moeten we leren om door te zetten en obstakels te overwinnen.

 

2. Levensboompaden 

We hebben allemaal bewust of onbewust bepaalde verlangens of doelen waarvan we merken dat lukt me niet of ik zie steeds dezelfde patronen rondom een bepaalde behoefte terugkeren en het lukt me niet om deze te vervullen. Waardoor komt dit en wat kan ik doen? Er zijn vele manieren om hier meer inzicht te krijgen en meer contact te krijgen met je intuïtie en je innerlijke stem; onze beste wegwijzers. Een methodiek is de levensboompaden, een structuur met 66 paden naar bewustwording dat gebaseerd is op de oeroude wijsheid van de Kabbala. 

 

3. Energiecentra

Zowel in o.a. India als China, werkt men sinds mensenheugenis met chakra's: energiewielen die de energie in en om het lichaam reguleren. Deze energiecentra lopen door het hele lichaam en bestaan uit zenuwen die samenkomen, zich verdelen en opnieuw op een zeer ingewikkelde manier samenkomen. Zo vormen ze vastgestelde zenuwnetwerken. De zonnevlecht, beter bekend als plexus solaris, is waarschijnlijk wel de meest bekende zenuwplexus. Vaak is men zich ook niet bewust van hun bestaan en werking. Als ze uit balans zijn kunnen ze voor klachten zorgen.

Met behulp van acupunctuurpunten, oor-, hoofd  en voetreflexpunten masseren helpen klachten af te bouwen.

 

4. Primaire Reflexen

Primaire reflexen is een andere benaming voor primitieve reflexen. De primitieve reflexen zijn primair en overlevingsgericht en moeten in hun doel voorzien waar zij voor bedoeld zijn. Een baby heeft weinig tot geen controle over zijn/haar lichaam en reageert op prikkelingen met reflexen. Er zijn 70 primaire reflexen bekend die in veel gevallen vanzelf verdwijnen. Naarmate het kind groeit en het centrale zenuwstelsel rijpt, worden de primaire reflexen overgenomen door posturale reflexen. Deze posturale reflexen stellen deze persoon in staat om adequaat te reageren op wat er gedaan ‘moet’ worden.

Als er boven de leeftijd van 3,5 jaar nog primitieve reflexen aanwezig zijn, in combinatie met onderontwikkelde posturale reflexen, wordt gesproken van neuro ontwikkelingsvertraging (NOV). Er wordt geen automatische controle over de balans en/of motorische vaardigheden ontwikkeld.

Het dagelijks leven kan erg door beïnvloed worden door deze reflexrestanten. Vaak worden deze kinderen (terwijl ze er niets aan kunnen doen) bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief of ongehoorzaam. Buiten dat zijn de gevolgen voor school groot. Reflexrestanten zorgen vaak voor motorische problemen, vaak gecombineerd met symptomen van AD(H)D, ADD, dyslexie, dyscalculie, lees- en schrijfproblemen en concentratiestoornissen.

 

Alle therapieën zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen, zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt met als doel totaalbalans. 

 

Bovengenoemde therapievormen vallen onder de complementaire geneeskunde.